سادات

باری گران برزمین مانده است...

عمارها كجايند؟؟...

عمارها كجايند؟؟...

 

اميرالمؤمنين(ع) درباره اش فرمودند:

اي مرگي كه مرا رها نمي كني مرا راحت كن كه با شهادت عمار همه دوستان مرا از ميان برداشتي.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم مهر 1389ساعت 22:10  توسط سادات  |